* C J E N I K        U S L U G A

Pregled i konzultacije

besplatno

Kompozitni ispun od visoko kvalitetnih materijala

220-300 kn (30-40 €)

Izbjeljivanje zubi

1600-2000 kn (215-265 €)

Veneers, kompozitni, keramički

1600-2000 kn (215-265 €)

Press keramičke krunice

1600-2000 kn (215-265 €)

Cirkon kermički mostovi

1800-2000 kn (240-265 €)

Metal keramičke krunice, mostovi

1000 kn (135 €)

Inlay, onlay

1000 kn (135 €)

Djelomična, totalna, wironit proteza

2600-3800 kn (350-500 €)

Implantati Chmpions

3800 kn (500 €)